XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 19012.
KRS 0000017126, REGON 631127686, NIP 7822045009
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-07 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28643/19/703]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Truck Euro Service "Wielkopolska" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2019R., REP. A NR 5942/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO §3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 20 Z OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

WPISAĆ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 31 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 12 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 20 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 14 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

WPISAĆ

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI