XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 19017.
KRS 0000296445, REGON 300736105, NIP 7781451533
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2008-01-10 r.
[RDF/186002/20/748]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Twojprojekt.pl sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016