XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 19121.
KRS 0000396203, REGON 321140801, NIP 8522595597
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-09-16 r.
[RDF/186004/20/588]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 17.02.2017