XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 19149.
KRS 0000014843, REGON 000010205, NIP 5260006841
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-02 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/91697/19/464]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 202 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!