XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 19201.
KRS 0000343547, REGON 142141213, NIP 5213548227
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2009-12-03 r.
[RDF/185960/20/745]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Unipolcom SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2017 DO 31.12.2017