XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 19207.
KRS 0000045757, REGON 000509985, NIP 6910205423
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-18 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24496/19/25]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bank Spółdzielczy w Legnicy sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 44 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Oddziały pierwszego działu KRS oraz rubryk Prokurenci oraz Pełnomocnicy drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!