XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 19226.
KRS 0000120934, REGON 000383024, NIP 8520605245
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-05 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/25787/19/479]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Usług Socjalnych i Różnych "Samopomoc Chłopska" sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 35 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Przedmiot działalności trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!