XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 19237.
KRS 0000640041, REGON 365548650, NIP 9231702474
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2016-10-04 r.
[RDF/185973/20/814]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Stowarzyszenie Ekologiczno-Pszczelarskie "Szczęśliwa Pszczoła" sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018