XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 19249.
KRS 0000551106, REGON 361217949, NIP 5871703813
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-04-08 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/22320/19/129]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 10 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacja o rozwiązaniu organizacji szóstego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!