XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 19253.
KRS 0000020923, REGON 011204085, NIP 5251009260
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-20 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86320/19/455]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!