XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 19256.
KRS 0000389444, REGON 221249694, NIP 5842717474
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-06-16 r.
[RDF/185972/20/493]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Kultopia sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2018 DO 31.12.2018