XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 19260.
KRS 0000717742, REGON 369443622, NIP 8513219860
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-07 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/24384/19/801]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Filipa Kiżuka i Katarzyny Michalskiej sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 6 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Dane podmiotu, Siedziba i adres podmiotu oraz Informacje o statucie pierwszego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!