XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 19261.
KRS 0000660305, REGON 366416493, NIP 8741780403
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-01-25 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/11880/19/482]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Podstawa sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz rubryk Likwidacja oraz Informacja o rozwiązaniu organizacji szóstego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!