XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 19268.
KRS 0000379894, REGON 142844618, NIP 1132828966
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-03-03 r.
[RDF/185979/20/532]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Mazurska Fundacja Ochrony Przyrody im. Alexandra Von Humboldta sprawozdanie finansowe

W dniu 7 stycznia 2020 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!