XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 19272.
KRS 0000588845, REGON 363130098, NIP 6772395639
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-12-01 r.
[RDF/185982/20/391]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Re: Kultura sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017