XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Kółka rolnicze

Pozycja 19277.
KRS 0000110510, REGON 431217869, NIP 7162408338
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-05-06 r.
[RDF/186003/20/69]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kółko Rolnicze Stary Bazanów sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018