II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

2. Zmiany

Pozycja 1882.
EWP 358
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-1259/2020]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP zm 58/19 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Korzeń, protokolant: sekretarz sądowy: Dominika Minasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Państwowej...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!