I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 22604.
KRS 0000625485, REGON 364824035, NIP 1231320320
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-06-28 r.
[BMSiG-22468/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Nergis sp. z o.o. S.K.A. sprawozdanie finansowe

Drugie zawiadomienie o planowanym przekształceniu Spółki Nergis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Spółkę komandytową I. Działając na podstawie art. 560 k.s.h., Nergis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000625485), dalej: Spółka, niniejszym zawiadamia po raz drugi o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!