I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 22615.
KRS 0000529865, REGON 360224516, NIP 8133699026
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-11-28 r.
[BMSiG-22296/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Rewe sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki REWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, (informacja ukryta), 35-103 Rzeszów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000529865, otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!