I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 22618.
KRS 0000455306, REGON 243217524, NIP 6252448252
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-03-20 r.
[BMSiG-22417/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: TI Trans sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Uchwałą z dnia 30 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki TI Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000455306, podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki oraz otwarciu jej likwidacji. Wobec powyższego wzywa się wierzycieli do zgłaszania ich...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!