I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22628.
KRS 0000033584, REGON 350973533, NIP 6781033657
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-03 r.
[BMSiG-22336/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe SA sprawozdanie finansowe

Uzupełnienie do Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,, (informacja ukryta), zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Krakowie, (informacja ukryta), ogłoszonego w MSiG Nr 90/2020 z dnia 11 maja...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!