I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 22629.
KRS 0000055773, REGON 310186708, NIP 6650001237
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-09 r.
[BMSiG-22305/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane SA w Koninie sprawozdanie finansowe

Zarząd Konińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. z siedzibą w Koninie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055773, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2020 r., na godzinę 900.Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Koninie przy (informacja ukryta). Porządek obrad obejmuje: 1....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!