XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 248080.
KRS 0000782523, REGON 240291359, NIP 5741976926
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2019-04-17 r.
[RDF/200294/20/341]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Remost sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2019 DO 31.12.2019