XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248297.
KRS 0000561569, REGON 361691450, NIP 9452184842
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-06-03 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10444/20/301]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Arta Cim sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCENTRUM INFORMACJI I MANAGEMENTU CIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaARTA CIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 6A nr lokalu 12 kod pocztowy 30-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. LUBICZ nr domu 3 nr lokalu 133 kod pocztowy 31-034 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki- 12.03.2020 R., NOTARIUSZ LILIJA TWARDOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 334/2020; ZMIANA: § 2 - 30.04.2020 R., NOTARIUSZ LILIJA TWARDOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 441/2020; ZMIANA: § 4

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WPISAĆ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 20 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 20 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 21 NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 30 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

WPISAĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI