XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248317.
KRS 0000120940, REGON 008016680, NIP 6760105127
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-07-02 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12291/20/643]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa małopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie małopolskim.

Liczba rekordów:
546 448

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
139 983

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki20.03.2020, REPERTORIUM A NR 2876/2020, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO UST. V

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaASTOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON369279683

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika2190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.530 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika2.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 226.113,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1035126,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1070709,00 ZŁ