XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248768.
KRS 0000119825, REGON 691680360, NIP 5170018697
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-25 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5663/20/92]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fabryka Mebli "Meblo-System" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość ZABAJKA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI miejscowość GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość ZABAJKA ulica UL. ZŁOTA nr domu 84 kod pocztowy 36-060 poczta GŁOGÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość GŁOGÓW MAŁOPOLSKI ulica UL. ZŁOTA nr domu 84 kod pocztowy 36-060 poczta GŁOGÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejWWW.MEBLOSYSTEM.PL
4.Adres strony internetowejBIURO@ MEBLOSYSTEM.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki4 MARCA 2020 R., REPERTORIUM A NR 1209/2020, NOTARIUSZ ANNA ŚWIERAD, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIENIONO PARAGRAF 3 UMOWY SPÓŁKI.

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoCIEBIERA
2.ImionaARTUR PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 0 PRODUKCJA MEBLI

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 3 ODZYSK SUROWCÓW

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

36

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

37

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

38

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

39

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

40

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

41

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

42

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA