XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 248970.
KRS 0000370485, REGON 301598020, NIP 6981824671
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2010-11-17 r.
[RDF/200238/20/420]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Grupa Producentów Grzybów Górni" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.05.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018