Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 47036.
SĄD REJONOWY W STRZELCACH OPOLSKICH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 388/20
[BMSiG-46320/2021]

Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich, I Wydział Cywilny, toczy się pod sygnaturą akt I Ns 388/20, postępowanie z wniosku Gminy Kolonowskie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Jończyk, córce Franciszka i Janiny z domu Jendrzej, zmarłej w dniu 9 października 1989 r. w Ozimku ostatnio stale zamieszkałej w Kolonowskiem. Majątku spadkowego nie ujawniono.

Wzywa się wszystkich spadkobierców po Annie Jończyk, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.