Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 47051.
SĄD REJONOWY W RYKACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 39/21
[BMSiG-46263/2021]

W Sądzie Rejonowym w Rykach, I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 39/21, z wniosku Henryki Okoń o zasiedzenie nieruchomości położonej w Przykwie, gm. Kłoczew, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 409/4, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!