Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 844477.
KRS 0000889217, REGON 388434440, NIP 5272952898
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2021-03-15 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44096/21/612]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm - mazowieckie

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 078 805

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
450 103

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2021.09.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 MAJA 2021 R., REP. A NR 1620/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ POSTÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTRACZYKOWSKI
2.ImionaJĘDRZEJ JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.700,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 150,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRZYŃSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.700,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 150,00 ZŁ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTRANSITION TECHNOLOGIES PSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON365249538
4.Numer KRS0000633480 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 100,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRZYŃSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGŁOWIŃSKI
2.ImionaCEZARY TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGŁOWIŃSKA
2.ImionaKATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTKOWIAK
2.ImionaSZYMON EUZEBIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDRÓŻKA
2.ImionaKONRAD PRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)