Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 64328.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 371/21
[BMSiG-63429/2021]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, w II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 371/21 toczy się postępowanie z wniosku Komex Spółki Akcyjnej z s. w Warszawie z udziałem 3TS CEE Fund SICAV - SIF z s. w Luksemburgu o umorzenie utraconego dokumentu w postaci 178 900 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!