Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 73217.
KRS 0000397658, REGON 021742314, NIP 8992729693
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-10-20 r.
[BMSiG-72559/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Az Budownictwo Inwestycje" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki "AZ Budownictwo Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu, adres: (informacja ukryta), 52-315 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397658, zawiadamia, że w dniu 1.10.2021 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!