Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 73224.
KRS 0000729473, REGON 380054820, NIP 5223123541
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-04-25 r.
[BMSiG-72586/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Cubic-All sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zgromadzenie Wspólników Cubic-all Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, KRS 729473, uchwałą z 4.11.2021 r. postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Cubic-all Sp. z o.o. w likwidacji do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!