Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 73234.
KRS 0000508805, REGON 147241095, NIP 5272714035
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-05-13 r.
[BMSiG-72709/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Km-Projekt sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator KM-PROJEKT sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą: (informacja ukryta), 01-171 Warszawa, wpisanej do Rejestru, pod numerem KRS 0000508805, ogłasza, iż na mocy uchwały nr 1 z dnia 19.11.2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została postawiona w stan likwidacji. Likwidator wzywa wierzycieli spółki, do zgłoszenia wierzytelności w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!