Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 73248.
SMART KID SPÓŁKA AKCYJNA w Borzęcinie Małym
KRS 0000771294, REGON 363717366, NIP 1182119255
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-02-14 r.
[BMSiG-72717/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Smart Kid SA sprawozdanie finansowe

Zarząd spółki Smart Kid S.A. z siedzibą w Borzęcinie Małym (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 grudnia 2021 roku, godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julii Fersten w Warszawie przy (informacja ukryta) lok. 38, z następującym...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!