Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1135435.
KRS 0000809025, REGON 384642755, NIP 7851808390
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-10-17 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14813/21/628]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bolas D'E Olor sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2021R., REP. A NR 5008/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO: §8, §9, §10, §11, §16, AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.10.2021R., REP. A NR 7046/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - ZMIENIONO: §9, §10, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKALISORAS
2.ImionaJUSTYNA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE