Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1135663.
KRS 0000540704, REGON 360349896, NIP 8992760734
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-01-27 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20365/21/253]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Alpha Technologies sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 12 kod pocztowy 50-381 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LEGNICKA nr domu 59D nr lokalu 94 kod pocztowy 54-203 poczta WROCŁAW kraj POLSKA