Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1135778.
KRS 0000511568, REGON 243555764, NIP 6263015120
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-05-29 r.
[RDF/361348/21/920]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Bitech" Producent Urządzeń i Linii Technologicznych sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 16.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020