I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 12797.
KRS 0000027348, REGON 010584520, NIP 5251010056
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-12 r.
[BMSiG-11592/2021]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "Budopol" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki BPBO BUDOPOL S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000027348, na podstawie art. 357 § 2 Ksh oraz § 11 ust. 5 Statutu, ogłasza o utracie dokumentów akcji imiennych serii B o nr od 0000201 do 0000208 i nr od 0002331 do 0002420 oraz serii C o nr od 0012011 do 0012080 i wzywa wszystkich do złożenia w Spółce dokumentów akcji, jeśli są w ich posiadaniu i wykazania swoich praw do tych dokumentów w terminie 5 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem umorzenia dokumentów akcji i wydania duplikatów osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.