V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 13109.
SĄD REJONOWY W KOŚCIERZYNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 190/20
[BMSiG-11854/2021]

W Sądzie Rejonowym w Kościerzynie toczy się postępowanie z wniosku Zdzisława Wójtewicza, w sprawie o sygn. akt I Ns 190/20, o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Teresie Bogacz, zmarłej dnia 2 listopada 2019 r. w Kościerzynie, ostatnio stale zamieszkałej w Stawiskach. Wzywa się wszystkich spadkobierców po Barbarze Teresie Bogacz, aby w terminie 6...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.