V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 13110.
SĄD REJONOWY W WĄGROWCU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 311/20
[BMSiG-11621/2021]

Sad Rejonowy w Wągrowcu, Wydział I Cywilny, ogłasza, że prowadzi postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 311/20 z wniosku Jarosława Biskupa o stwierdzenie własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest nieruchomość rolna o powierzchni 2,49 ha, której zapisanym właścicielem w księdze wieczystej jest Maria Mikołajczak, córka...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.