XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

x) jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

Pozycja 83501.
KRS 0000883962, REGON 388176729, NIP 8331404847
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2021-02-16 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35207/20/387]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza straganów z odzieżą i obuwiem

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.82.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach).

Liczba rekordów:
40 026

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm - Sosnowiec

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Sosnowiec (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
21 937

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2021.02.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuJEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
3.Nazwa podmiotuNADWIŚLAŃSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE ODDZIAŁ ŁÓDŹ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina DMOSIN miejscowość KAMIEŃ
2.Adresmiejscowość KAMIEŃ nr domu 27 kod pocztowy 95-061 poczta KAMIEŃ kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejKONTAKT@NTSLODZ.PL
4.Adres strony internetowejHTTPS://NTSLODZ.PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu22.01.2015 R.- STATUT 25.08.2017 R. - PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU 19.06.2019 R. - DODANIE UST. 5 W §41, UCHYLENIE LIT. K W §34 UST. 1, DODANIE LIT. H W §38 UST.3, ZMIANA UST. 1 W §28, DODANIE LIT. S W §7.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES I SEKRETARZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE B) PREZES I SKARBNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE C) SEKRETARZ I SKARBNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE D) TRZEJ CZŁONKOWIE PREZYDIUM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoWALERYSIAK
2.ImionaPIOTR JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoMASZOREK
2.ImionaADRIANA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

3

1.NazwiskoSASIN
2.ImionaDANIEL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaIDZIK
2.ImionaKONRAD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWICIEJOWSKI
2.ImionaWOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMALINOWSKI
2.ImionaORFEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.