XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 84584.
KRS 0000776860, REGON 382834628, NIP 7010912976
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-03-15 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7414/21/831]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Garmin Wrocław sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BISKUPICE PODGÓRNE

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE UJAZDOWSKIE nr domu 41 kod pocztowy 00-540 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość BISKUPICE PODGÓRNE ulica UL. RYSZARDA CHOMICZA nr domu 2 kod pocztowy 55-040 poczta BISKUPICE PODGÓRNE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.01.2021R., REP. A NR 419/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY JULITA BORKOWSKA, ZASTĘPCA DOROTY KAŁOWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 ORAZ §5

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.