Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 84979.
KRS 0000199277, REGON 910163380, NIP 8881002060
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-11 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1183/21/948]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Mez Polska" sp. z o.o. (Z Udziałem Zagranicznym) sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRNIAK DZIOBA
2.ImionaDARIA JOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR UST. W TRYBIE ART. 69 PAR. 1 KPC POSTANOWIENIAMI SR WE WŁOCŁAWKU IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNI 02.11.2020 (IVP 253/20); 02.11.2020 (IVP 254/20); 02.11.2020 (IVP 257/20); 05.11.2020 (IVP 291/20); 05.11.2020 (IVP 293/20); 05.11.2020 (IVP 296/20); 05.11.2020 (IVP 298/20); 05.11.2020 (IVP 302/20); 05.11.2020 (IVP 303/20); 05.11.2020 (IVP 307/20); 05.11.2020 (IVP 309/20); 05.11.2020 (IVP 310/20); 05.11.2020 (IVP 311/20); 05.11.2020 (IVP 317/20); 06.11.2020 (IVP 281/20); 06.11.2020 (IVP 290/20); 06.11.2020 (IVP 292/20); 06.11.2020 (IVP 294/20); 06.11.2020 (IVP 304/20); 06.11.2020 (IVP 306/20); 06.11.2020 (IVP 314/20); 06.11.2020 (IVP 320/20); 06.11.2020 (IVP 321/20); 06.11.2020 (IVP 322/20); 06.11.2020 (IVP 324/20); 13.11.2020 (IVP 335/20); 17.11.2020 R. (IVP 339/20); 18.11.2020 (IVP 89/20); 19.11.2020 (IVP 300/20); 20.11.2020 (IVP 353/20); 20.11.2020 (IVP 356/20); 20.11.2020 (IVP 357/20); 20.11.2020 (IVP 358/20); 20.11.2020 (IVP 361/20); 26.11.2020 (IV P 366/202027.11.2020 (IVP 370/20); 03.12.2020 R. (IVP 360/20); 03.12.2020 (IVP 377/20); 03.12.2020 (IVP 378/20); 08.12.2020 (IVP 381/20); 10.12.2020 (IVP 388/20); 10.12.2020 (IVP 389/20); 15.12.2020 (IVP 392/20);03.12.2020 (IVP 378/20); 08.12.2020 (IVP 386/20); 14.12.2020 (IVP 391/20); 30.12.2020 (IVP 412/20); 12.01.2021 (IVP 5/21); 13.01.2021 (IVP 10/21); 13.01.2021 (IVP 403/21) REPREZENTOWANIE "MEZ POLSKA" SP. Z O.O. W W/W SPRAWACH Z POWÓDZTWA BYŁYCH PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI.

WPISAĆ

5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR UST. W TRYBIE ART. 69 PAR. 1 KPC POSTANOWIENIAMI SR WE WŁOCŁAWKU IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNI 02.11.2020 (IVP 253/20); 02.11.2020 (IVP 254/20); 02.11.2020 (IVP 257/20); 05.11.2020 (IVP 291/20); 05.11.2020 (IVP 293/20); 05.11.2020 (IVP 296/20); 05.11.2020 (IVP 298/20); 05.11.2020 (IVP 302/20); 05.11.2020 (IVP 303/20); 05.11.2020 (IVP 307/20); 05.11.2020 (IVP 309/20); 05.11.2020 (IVP 310/20); 05.11.2020 (IVP 311/20); 05.11.2020 (IVP 317/20); 06.11.2020 (IVP 281/20); 06.11.2020 (IVP 290/20); 06.11.2020 (IVP 292/20); 06.11.2020 (IVP 294/20); 06.11.2020 (IVP 304/20); 06.11.2020 (IVP 306/20); 06.11.2020 (IVP 314/20); 06.11.2020 (IVP 320/20); 06.11.2020 (IVP 321/20); 06.11.2020 (IVP 322/20); 06.11.2020 (IVP 324/20); 13.11.2020 (IVP 335/20); 17.11.2020 R. (IVP 339/20); 18.11.2020 (IVP 89/20); 19.11.2020 (IVP 300/20); 20.11.2020 (IVP 353/20); 20.11.2020 (IVP 356/20); 20.11.2020 (IVP 357/20); 20.11.2020 (IVP 358/20); 20.11.2020 (IVP 361/20); 26.11.2020 (IV P 366/202027.11.2020 (IVP 370/20); 03.12.2020 R. (IVP 360/20); 03.12.2020 (IVP 377/20); 03.12.2020 (IVP 378/20); 08.12.2020 (IVP 381/20); 10.12.2020 (IVP 388/20); 10.12.2020 (IVP 389/20); 15.12.2020 (IVP 392/20);03.12.2020 (IVP 378/20); 08.12.2020 (IVP 386/20); 14.12.2020 (IVP 391/20); 30.12.2020 (IVP 412/20); 12.01.2021 (IVP 5/21); 13.01.2021 (IVP 10/21); 13.01.2021 (IVP 403/21); 15.01.2021 R. (IVP 13/21) REPREZENTOWANIE "MEZ POLSKA" SP. Z O.O. W W/W SPRAWACH Z POWÓDZTWA BYŁYCH PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.