XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 84984.
KRS 0000088668, REGON 850490090, NIP 8720008382
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-14 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/818/21/342]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2020R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KRÓLIKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĘBICY (REP. NR. 5.204/2020). ZMIANIE ULEGŁY: PAR. 21 UST. 1, PAR. 23 UST. 3, PAR. 23 UST. 4, PAR. 25 DODANO W PAR. 23 UST. 5, UST. 6 I UST. 7

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.