XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 85380.
KRS 0000710255, REGON 369015530, NIP 9671403818
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-12-19 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6909/20/946]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Revdebug.com sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2020 R., REP. A NR 5687/2020, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72/5, TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI UCHYLONO W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego56700,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego59300,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSKOWRON
2.ImionaLESZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.