XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 85887.
KRS 0000192004, REGON 000357920, NIP 9220006268
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-01-30 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3939/21/699]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żółkiewce w upadłości sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJONASZ
2.ImionaHENRYK JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 69 § 1 K.P.C., REPREZENTOWANIE PODMIOTU I PROWADZENIE JEGO SPRAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDZIAŁU W SPRAWIE O SYGNATURZE I C 693/20 TOCZĄCEJ SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM W ZAMOŚCIU Z POWÓDZTWA FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH - MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE O ZAPŁATĘ

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.