Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

1. Pierwsze

Pozycja 15142.
EWP 378
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-14180/2021]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP 378 POSTANOWIENIE Dnia 7 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych w składzie: Przewodniczący - SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Moniki Baran, Agaty Żemetro i Piotra Opaczewskiego...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!