Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 179026.
KRS 0000772957, REGON 382617351, NIP 6793180921
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-02-20 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6004/21/35]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kowalbud.pl sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2021.03.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaSINES NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaKOWALBUD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina SERNIKI miejscowość NOWA WOLA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica CEGIELNIANA nr domu 4A nr lokalu 19 kod pocztowy 30-404 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość NOWA WOLA nr domu 55 kod pocztowy 21-107 poczta SERNIKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.12.2020R., REP. A NR 4570/2020, NOTARIUSZ ŁUKASZ GÓRSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ GÓRSKI W WARSZAWIE, ZMIANA § 2, § 3, § 6, § 15, USUNIĘTO § 17

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaEVER CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON122706369
4.Numer KRS0000439571 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOGNIEWSKI
2.ImionaKAROL GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOGAL
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZL
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTKOWICZ
2.ImionaMICHAŁ PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGĄSZCZYK
2.ImionaDARIUSZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOPRZĘDEK
2.ImionaKRZYSZTOF JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOGAL
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOGNIEWSKI
2.ImionaKAROL GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTKOWICZ
2.ImionaMICHAŁ PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE