V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 2472.
SĄD REJONOWY WE WRZEŚNI, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 991/16
[BMSiG-1138/2021]

Sąd Rejonowy we Wrześni, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą I Ns 991/16, prowadzi postępowanie z wniosku Waldemara Michałowskiego o stwierdzenie zasiedzenia przez Dariusza Marka Michałowskiego z dniem 15.11.2009 r. własności nieruchomości położonej w Miłosławiu, (informacja ukryta), o pow. 0,1559 ha, stanowiącej część działki gruntu nr 88...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.